Üyelik Şartları

Üyelik Şartları
Kimler Üye Olabilir?
Devlet eliyle ve/veya Vakıflar tarafından kurulan Yükseköğretim Kurumlarında; görev yapmış/yapmakta olan tüm personel asıl üye olabilecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir.

Nasıl Üye Olabilirim?
Web sayfamız "Üye İşlemleri" sekmesinde indirilebilir formatta bulunan "Üye Formu" nu doldurup, imzalandıktan sonra taranarak ve ekine Nüfus Cüzdan fotokopinizi ekleyerek bilgi@unyonder.org.tr adresine e-posta göndererek üye ön başvurusunda bulunabilirsiniz. Kesin başvuru için dernek merkezine ıslak imzalı evrakların yüz yüze ya da posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Üyelik Aidatı
Dernek Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Dernek Üyelik aidatı aylık 10 (On) Türk Lirası'dır. Banka hesabına yıllık olarak yatırmak isteyenler tek seferde 120 (YüzYirmi) Türk Lirası olarak yatırabilir.

Banka transferi olarak gönderilen aidatlarda Açıklama kısmına;

ÜYE ADI SOYADI, ÜNYÖNDER ÜYELİK AİDATI, AİDAT DÖNEMİ

ÖRNEK (YILLIK): BİLAL BOZKURT, ÜNYÖNDER ÜYELİK AİDATI, 2021
ÖRNEK (AYLIK) : BİLAL BOZKURT, ÜNYÖNDER ÜYELİK AİDATI, 2021 Ocak

Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı: Üniversite Yöneticileri Derneği
Türkiye Finans Kadıköy Şubesi
IBAN NO: TR32 0020 6000 1702 2528 9300 01